Ние сме Прайм Консултинг

Прайм Консултинг е вашият надежден партньор в областта на проектите.

НОВИНИ

ПРАЙМ КОНСУЛТИНГ ЕООД беше одобрен по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от …

21 август 2020

До края на годината се очаква да стартира процедура за насърчаване на стартиращи предприятия, като е осигурен ресурс от над …

26 септември 2017

  УО на ОПРЧР удължи срока за подаване на проектни предложения до 06.10.2017г. по процедурата за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа …

26 септември 2017

ПРЕДСТОЯЩИ СРОКОВЕ

дек.
31
За Училища и РУО – Прайм Консултинг предлага обучения на педагогически персонал

ПРАЙМ КОНСУЛТИНГ ЕООД предлага на българските училища обучения на най-добри цени за техния педагогически състав. 7 обучителни програми на ПРАЙМ …

ИМАТЕ ИНТЕРЕС ЗА РАБОТА С НАС?