ПРАЙМ КОНСУЛТИНГ ЕООД беше одобрен по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

ПРАЙМ КОНСУЛТИНГ ЕООД беше одобрен по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, като сключи договор за безвъзмездна помощ BG16RFOP002-2.073-9472-C01 с Министерство на икономиката (МИ), в качеството му на Управляващ орган (УО) по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК).

Финансирането е на обща стойност 10000,00 лв., от които 8500,00 лв. европейско и 1500,00 лв. национално съфинансиране, а периода на изпълнение – от 21.08.2020 г. До 20.11.2020 г.

Проектът е насочен към преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, като неговата основна цел е  
осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19, и осигуряване на стабилност на работните места.