Достъп до Структурните фондове на ЕС – Подкрепа за прилагането на Оперативна програма „Регионално развитие” в България

Дейностите включваха:

  1. Обучение на Регионалните звена на УО за ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г.
  2. Обучение на представите на 12 общини от територията на страната за подготовка на проекти по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г.
  3. Изготвяне на Практически наръчник „Как да бъдем успешни при кандидатстване по Оперативна програма „Регионално развитие“
  4. Организиране и провеждане на посещение в Унгария за представители на общини за споделяне на опит при изпълнението на конкретни проекти по Структурните фондове на ЕС и научени уроци на 12 представители на общините включени в проекта. Срещи с представители на:
  • Министерство на местното самоуправление и регионално развитие;
  • Национална агенция за развитие, Управляващ Орган на РОП;
  • VÁTI Kht., Strategic Services Office;
  • Запознаване с изпълнени проекти и срещи с представители на общините Гьоньош, Токай, Нейридхаза и др.;
  • Регионален Екологичен Център (РЕЦ).

5. Подготовка на проекти за 12 общини по ОП „Регионално развитие“ – общини Якоруда, Момчилград, Ардино, Силистра, Дряново, Трявна, Кайнарджа, Малко Търново, Годеч, Белица, Драгоман и Средец.

 

 


Клиент: Global Opportunity Fund – British Government

Дата на приключване: 2009