Управление и мониторинг на проект „Рехабилитация на път Сливо Поле – Ряхово“, финансиран по ТГС Румъния – България

Дейностите включваха:

  • Осигуряване на екип за управление и организация на работа по изпълнение на проекта;
  • Организиране и координиране на процедурите за избор на изпълнител
  • Участие в мониторингови срещи;
  • Финансово и техническо управление;
  • Преглед на финансова и техническа информация – разходооправдателни документи, тръжни документи, преглед на справки, изготвяне на становища и др.;
  • Подготовка на финансови и технически отчети свързани с искане за възстановяване на средства
  • Комуникация с Финансиращия орган

Клиент: Община Сливо поле

Дата на приключване: 2012