„Социологическо проучване за определяне на необходимите образователни и професионални компетенции на служителите в компаниите от Кърджали“

Дейностите включваха:

  • Разработване на анкетна карта;
  • Провеждане на проучване сред фирмите;
  • Събиране, обработка и анализ на резултатите от проучването;
  • Изготвяне на доклад за образователните и професионални компетенции.

Клиент: Община Кърджали

Дата на приключване: 2011