Разработване на проект по ПРСР

Проектното предложение на Санфол ЕООД беше насочено към изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия.


Клиент: Санфол ЕООД

Дата на приключване: 2012