Разработване на Общински план за развитие на Община Черноочене за периода 2014 – 2020 г. и провеждане на съпътстващи обучения

Разработването на общински план за развитие на община Черноочене за периода 2014-2020 г., включваше:

  • Разработване на план за развитие (анализ, стратегическа част, финансов план)
  • Проведени 2 бр. кръгли маси за обществено обсъждане на разработвания Общински план за развитие със заинтересованите страни;
  • Разработване на Правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на общински политики;

Проведени бяха 2 бр. съпътстващи обучения, свързани с въведените правила за мониторинг и контрол при изпълнението на общински политики.


Клиент: Община Черноочене

Дата на приключване: 2014