Разработване на общински план за развитие на община Панагюрище, правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка

Разработване на общински план за развитие на община Панагюрище за периода 2014 – 2020 г.  включваше:

  • Разработване на план за развитие за община Панагюрище;
  • Представяне на плана на заинтересованите страни в рамките на дискусионен форум, 2 тематични фокус – групи, публично обсъждане, онлайн анкета.
  • Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на конкретни политики от общинската администрация Панагюрище;
  • Организиране и провеждане на съпътстващо обучение, свързано с въведените правила и методики за мониторинг и контрол.

Клиент: Община Панагюрище

Дата на приключване: 2014