Разработване и създаване на механизми и процедури за обратна връзка от заинтересованите страни за нуждите на Русенския университет „Ангел Кънчев”

Дейностите включваха:

  • Разработване и създаване на механизми за обратна връзка със заинтересовани страни – подготвяне на анкетни листа и методика за обратна връзка;
  • Разработване на 6 броя механизми;
  • Разработване на on-line център за анкетиране и анализ на резултатите от проучванията получени при използване на разработените 6 броя механизми.

Клиент: Русенски Университет "Ангел Кънчев"

Дата на приключване: 2014