Професионално ориентиране и промотиране на студенти чрез мероприятия за насърчаване на професионалната им ориентация и трудова реализация

Дейностите включваха:

  • Провеждане на анкетно проучване сред завършващи студенти от 4 курс, за ниво на професионална ориентация, нагласи за трудова реализация и интерес към конкретни работодатели;
  • Подготовка и провеждане на обучение за професионална ориентация в две фази:
  1.  „Професионална и личностна ориентация на студентите“:

–      Обучение за професионална ориентация – 1 обучение

–      Обучение по трудово право – 1 обучение

  1. Провеждане на обучение „Как да кандидатствам за работа”;
  • Организиране и провеждане на Ден на работодателите за представяне на възможности за трудова заетост и на разработени от съвместни екипи малки проекти за пилотни МСП.

Клиент: Русенски Университет "Ангел Кънчев"

Дата на приключване: 2014