„Проучване на европейските добри практики в борбата срещу сивата икономика при трудовоправните и осигурителни отношения в 6 страни-членки на ЕС: Люксембург, Португалия, Ирландия, Румъния, Латвия и Литва. Аналитичен подбор на приложими в България добри практики и разработване на стратегия за прилагането им в България”

Дейностите включваха:

  • Проучване на европейските „добри практики” в борбата срещу неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения в Люксембург, Португалия, Ирландия, Румъния, Латвия и Литва и изготвяне на 6 аналитични доклади с информация за идентифицираните „добри практики”, начините им на разпространение и прилагане в борбата срещу неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения;
  • Изготвяне на Доклад за оценка на приложимост на идентифицираните в Люксембург, Португалия, Ирландия, Румъния, Латвия и Литва „добри практики” в страната, съобразно специфичните условия на действащото законодателство в България;
  • Разработване на Стратегия за прилагане на „добри практики” в борбата срещу неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения в България.

Партньор по проекта: Индъстри Уоч Груп ООД , Институт за Пазарна Икономика (ИПИ)

Клиент: Българска търговско-промишлена палата

Дата на приключване: 2013