Преглед на първите 14 стартирали схеми по ОПРР 2007-2013

Дейностите включваха:

  • Преглед на стартиралите схеми по ОПРР в частта подготовка на документи за кандидатстване, оценителен процес, изпълнение и контрол
  • Оценка на постигнатите резултати и изследване на системата за мониторинг и отчитане на индикаторите
  • Изготвяне на индивидуален доклад за всяка една от оценяваните схеми за финансиране
  • Обучение на служиттели от Управляващия Орган и регионалните му звена

Партньор по проекта: Фондация Микрофонд

Клиент: Министерство на регионалното развитие и благоустройство

Дата на приключване: 2009