Организиране и провеждане на обучения „Справяне със стреса“ за служителите на „Софийска вода” АД

Дейностите обхващат логистична организация и провеждане на 4 обучения, за общо 71 служители на „Софийска вода” АД, участвали в тях.

Обучението включваше следните теми:

  • Какво е стресът и как той влияе върху нашето поведение на работното място?
  • Източници на стрес и реагиране на стрес
  • Стрес и общуване
  • Стресът в работата
  • Психологически ефект на стреса. Разпознаване на симптомите на синдрома „бърнаут“ (burn-out)
  • Основни начини и техники за справяне със стреса
  • Ефективно управление и структуриране на времето като стратегия за справяне със стреса

Клиент: Софийска вода АД

Дата на приключване: 2016