Обучение на служителите на Агенцията за развитие в Текирдаг, Турция

Договорът  включваше обучението на служителите на Thrace Development Agency (Tekirdag, Turkey) за подготовка на проектни предложения за програми за Трансгранично и Териториално сътрудничество, както и съдействие при намиране на партньорски организации от България.


Клиент: Ecorys (Turkey) , Thrace Development Agency (Tekirdag, Turkey)

Дата на приключване: 2016