Подготовка на проектно предложение по ОП „Регионално развитие“, Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма, схема „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинацията“

Дейностите включваха:

  • Изготвяне на апликационна форма и комплектоване на проектното предложение за кандидатстване по ОП „Регионално развитие“;
  • Изготвяне на бюджет на проекта;
  • Преглед на документите за допустимост;
  • Събиране, обработка и анализ на данни за туристическото търсене в региона Самоков-Сапарева баня-Долна баня;
  • Разработване на Концепцията за развитие на регионален туристически продукт е разработена за туристическия район Самоков – Сапарева Баня – Долна Баня.

Клиент: Община Самоков

Дата на приключване: 2012