ЗА НАС

photo_vladislav

Владислав Георгиев

Управляващ съдружник, експерт по регионално и икономическо развитие.

Магистър по финанси от УНСС, с над 15 годишен стаж в държавната администрация и сектора на консултански услуги. Работил като независим експерт за Louis Berger – France, ATC Consultants – Austria, PM International – Ireland. Ръководител екип на десетки проекти в областта на разработване на проектни предложения за крайни Бенефициенти – фирми, общини, НПО по програми на Европейския съюз, оценка и мониторинг на програми, организационно развитие и укрепване на капацитет на публични структури, разработване на планове и стратегии.