Очаква се стартиране на процедура за подкрепа на стартиращи предприятия

До края на годината се очаква да стартира процедура за насърчаване на стартиращи предприятия, като е осигурен ресурс от над 67 млн. лева по линия на ОП “ Иновации и конкурентоспособност“.

За повече информация http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=391&id=159