Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ)

През март ще започне работа първото изнесено консултантско звено на ския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) в София. Фондът, популярен като „План Юнкер“ отиват за директни проекти на частни фирми и общини (с бюджет над 15 млн. евро), както и за малките и средните предприятия през банките под формата на гаранции и нисколихвени кредити, чиито лихви вече са паднали до 2.2 на сто.

Секторите, които получават финансиране са иновациите, научната и развойна дейност, енергийна и транспортна инфраструктура, малки и средни предприятия, информационно- комуникационни технологии – интернет и мобилни мрежи, околна среда и социални иновации.

Освен това се очаква скоро да бъде отворена схемата за развитие на предприемачеството с бюджет от 35 млн. лв. за стартъпи и компании до 2 години. По нея микропредприятията ще могат да получат финансиране от 5000 до 50 000 лв..

По оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) ще се отпуснат 270 млн. лева за стартов капитал за проекти, свързани с градско развитие, и 100 млн. лева – за туристическа инфраструктура, които са подкрепени с още 100 млн. лв. грант от ОПРР.