ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ПО СХЕМA „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”

Във връзка с обявяването на схема „Развитие на социалното предприемачество” по Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” на ОПРЧР 2014-2020, Министерство на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган (УО), организира провеждането на информационни дни за представяне на Условията за кандидатстване.

Събитията ще се проведат както следва, като не се изисква предварителна регистрация за участие.
1/11/2016 – гр. Пловдив,  Парк Хотел Пловдив

2/11/2016 – гр. Бургас, Хотел Мираж

3/11/2016 – гр. Варна, Интер Хотел Черно море

4/11/2016 – гр. Велико Търново, Парк хотел „Асеневци”

8/11/2016 – гр. София, Интер Експо Център