РУ Ангел Кънчев механизми

“ … дейностите по договора бяха изпълнени качествено, и с необходимия висок професионализъм …“