Предварителна оценка на ОП Транспорт

„Експертите на обединение „ПОВВИК – Прайм Консултинг“ са високо квалифицирани, с отлични познания на българското и европейско законодателство.“