Софийска вода

„… отлично разбиране към естеството на задачата и експертно отношение …“