Инж. Хасан Азис

Община Кърджали поддържа дългогодишни партньорски взаимоотношения  с „Прайм Консултинг“ ООД, които са доказан коректен партньор в редица реализирани от нас инициативи и проекти.

Множеството договори и услуги, възложени на фирмата, винаги са изпълнявани професионално в съответствие с изискванията и условията, които сме поставяли като възложител. Екипът на „Прайм Консултинг“ ООД притежава широкоспектърна експертиза в различни сфери и изпълнява всяка една задача отговорно и в срок. Изготвените от тях проекти, анализи, проучвания и статегически документи се отличават със задълбоченост и прецизност.