Разработване на проектно предложение по ОП Развитие на Човешките Ресурси

Разработване на проектно предложение по процедура „Ново работно място“


Клиент: Велеви Фарма ООД

Дата на приключване: 2015