Разработване на проектно предложение по ОП Развитие на Човешките Ресурси

Разработване на проектно предложение по процедура „Добри и безопасни условия на труд“


Клиент: Дот Колор ООД

Дата на приключване: 2016