Разработване на проектно предложение за технологично оборудване

Проектното предложение включваше закупуване на технологично оборудване за нуждите на фирмата и нейната основна дейност – производство на бойлери.


Клиент: Матев ООД

Дата на приключване: 2008