Разработване на анализ на потребностите от социални услуги в община Кърджали и Стратегия за развитие на социалните услуги на община Кърджали 2016-2020 г.

Дейностите включваха:

1. „Анализ на потребностите от социални услуги в община Кърджали“

  • Събиране и обработване на информацията за социалните услуги на територията на община Кърджали;
  • Ситуационнен анализ;
  • Анализ и оценка на рисковите групи в община Кърджали;
  • Оценка на социалните услуги предлагани в община Кърджали.

 2. „Стратегия за развитие на социалните услуги на община Кърджали“

  • Провеждане на фокус групи;
  • Подготовка и съгласуване на Стратегията за социални услуги на община Кърджали  2016-2020 г. съгласно ЗСП.

Клиент: Община Кърджали

Дата на приключване: 2015