Проектно предложение за обновяване на технологично оборудване

Проектното предложение включваше закупуване на технологично оборудване за нуждите на фирмата и една от основните й дейности – бутилиране и производство на минерална вода „Ком“.


Клиент: Етап-Адресс АД

Дата на приключване: 2010