Подобряване на технологичното оборудване

Проектното предложение включваше закупуване на технологично оборудване за нуждите на фирмата и нейната основна дейност – производство на месни продукти и кланично месо.


Клиент: Булмес ЕООД

Дата на приключване: 2008