„Създаване на Центрове за кариерно развитие при БТПП и регионалните търговско-промишлени палати/камари в системата на БТПП”

Дейностите включваха:

  • Предварително проучване на търсенето и предлагането на специалисти с оглед на потребностите на наетите лица – от кариерно развитие, и на работодателите – от експерти на определени позиции;
  • Създаване на Центрове за кариерно развитие;
  • Провеждане на обучения  на наети лица във връзка с кандидатстването им за нова позиция;
  • Провеждане на мотивационни обучения;
  • Провеждане на дни на кариерата;
  • Текущо предоставяне на консултации на интересуващи се лица.

Партньор по проекта: Бургаски Свободен Университет

Клиент: Българска търговско-промишлена палата

Дата на приключване: 2015