За Училища и РУО – Прайм Консултинг предлага обучения на педагогически персонал

ПРАЙМ КОНСУЛТИНГ ЕООД предлага на българските училища обучения на най-добри цени за техния педагогически състав.

7 обучителни програми на ПРАЙМ КОНСУЛТИНГ ЕООД вече са одобрени и включени в регистъра на МОН – http://iropk.mon.bg/. Те са насочени към учители, възпитатели  и училищни психолози, които искат да повишат своята професионална квалификация. Всяка една от темите носи по 1 квалификационен кредит.

Темите са:

  1. ВЪЗРАСТОВА  ПСИХОЛОГИЯ – НЕОБХОДИМИ ЗНАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИ  УМЕНИЯ  ЗА  ПЕДАГОЗИ
  2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ПЕДАГОЗИТЕ С УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ
  3. УЧИЛИЩНИЯТ ТОРМОЗ
  4. ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА И ВЛИЯНИЕ НА УЧИТЕЛЯ ВЪРХУ КЛАСА КАТО ГРУПА
  5. ЕМОЦИОНАЛНА ОСЪЗНАТОСТ, САМОРЕФЛЕКСИЯ, РАЗБИРАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА „ДРУГИЯ“
  6. ТЕХНИКИ ЗА  ЕФЕКТИВНО ОБЩУВАНЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА
  7. МЕНИДЖМЪНТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В КЛАСНАТА СТАЯ

Обученията са присъствени, с продължителност 16 учебни часа.

Подходът ни при организирането на едно обучeние е да се съобразим изцяло с нуждите на Клиента – ние сме достатъчно адаптивни, за да организираме обучението по Ваш вкус. Обучението може да включва един или повече от елементите, изброени по долу;

  • Осигуряване на лектори и обучителни материали
  • Техническо осигуряване на обучението – зала, оборудване
  • При изнесени обучения – организация на транспорт, настаняване, хранене на участниците

Обадете се на телефон 0887 905 205, за да ви дадем най-добрата цена!