ЗА НАС

photo_stefan

Стефан Атанасов

Финансови анализи и планиране.

Завършил „Прогнозиране и планиране“ в УНСС, с над 10 г. опит в сектора на консултантски услуги. Работил като финансов експерт към SCE France по проект за „Изготвяне на Регионални Генерални Планове за водоснабдяване и канализация на Централен Регион“ и като външен експерт – оценител на проекти финансирани по Оперативна програма „РКБИ“ към Министерство на икономиката. Участвал като експерт в разработването и оценката на редица стратегически и планови документи, в извършване на секторни анализи и проучвания, в изготвяне на анализи разходи-ползи и бизнес планове за министерства, общини, болници, фирми и земеделски производители.