ДРУГИТЕ ЗА НАС

„Прайм Консултинг“ ЕООД  е най-довереният  Партньор за Екорис в България заради високия професионализъм и иновативен подход на неговия екип от експерти. Той е Партньорът – приятел, на когото може винаги да се разчита на етична подкрепа за справяне с предизвикателствата на съвременния свят.

Мариана Стефанова

Управител

Екорис Саут Ийст Юроп ЕООД

 

Община Кърджали поддържа дългогодишни партньорски взаимоотношения  с „Прайм Консултинг“ ООД, които са доказан коректен партньор в редица реализирани от нас инициативи и проекти.

Множеството договори и услуги, възложени на фирмата, винаги са изпълнявани професионално в съответствие с изискванията и условията, които сме поставяли като възложител. Екипът на „Прайм Консултинг“ ООД притежава широкоспектърна експертиза в различни сфери и изпълнява всяка една задача отговорно и в срок. Изготвените от тях проекти, анализи, проучвания и статегически документи се отличават със задълбоченост и прецизност.

Инж. Хасан Азис
Кмет на община Кърджали

Работя с екипа на Прайм Консултинг повече от 10 години, както в качеството си на външен експерт, така и в партньорство с организациите, които представлявам. Чудесен екип, висок професионализъм, коректен партньор.

Райна Тимчева
Управител на Фондация „Микрофонд София“ и управител и собственик на „Европроект Консултинг“ ЕООД

„Prime Consulting Ltd., and its expertMr. Vladislav Georgiev have fulfilled their obligation to the full satisfaction of both the client and Ecorys Ltd.“

Berk Babila, Country Managing Director for Turkey, Ecorys

„… отлично разбиране към естеството на задачата и експертно отношение …“

Хари Павлов
Директор "Логистика и снабдяване", Софийска вода

“ … дейностите по договора бяха изпълнени качествено, и с необходимия висок професионализъм …“

чл.- кор. проф. дтн. Христо Белоев
Ректор на Русенски Университет "Ангел Кънчев"

„Експертите на обединение „ПОВВИК – Прайм Консултинг“ са високо квалифицирани, с отлични познания на българското и европейско законодателство.“

инж. Галина Василева
Ръководител на УО на ОП Транспорт

„… екипът на „Прайм Консултинг“ ООД показа отличен опит, който доказа чрез предлагане на гъвкави решения …..“

доц. д-р Христо Хинков, ДМ
Директор на НЦОЗА

Община Кърджали поддържа дългогодишни партньорски взаимоотношения  с „Прайм Консултинг“ ООД, които са доказан коректен партньор в редица реализирани от нас инициативи и проекти.

Множеството договори и услуги, възложени на фирмата, винаги са изпълнявани професионално в съответствие с изискванията и условията, които сме поставяли като възложител. Екипът на „Прайм Консултинг“ ООД притежава широкоспектърна експертиза в различни сфери и изпълнява всяка една задача отговорно и в срок. Изготвените от тях проекти, анализи, проучвания и статегически документи се отличават със задълбоченост и прецизност.

Инж. Хасан Азис
Кмет на община Кърджали

Работя с екипа на Прайм Консултинг повече от 10 години, както в качеството си на външен експерт, така и в партньорство с организациите, които представлявам. Чудесен екип, висок професионализъм, коректен партньор.

Райна Тимчева
Управител на Фондация „Микрофонд София“ и управител и собственик на „Европроект Консултинг“ ЕООД

„Prime Consulting Ltd., and its expertMr. Vladislav Georgiev have fulfilled their obligation to the full satisfaction of both the client and Ecorys Ltd.“

Berk Babila, Country Managing Director for Turkey, Ecorys

„… отлично разбиране към естеството на задачата и експертно отношение …“

Хари Павлов
Директор "Логистика и снабдяване", Софийска вода

“ … дейностите по договора бяха изпълнени качествено, и с необходимия висок професионализъм …“

чл.- кор. проф. дтн. Христо Белоев
Ректор на Русенски Университет "Ангел Кънчев"

„Експертите на обединение „ПОВВИК – Прайм Консултинг“ са високо квалифицирани, с отлични познания на българското и европейско законодателство.“

инж. Галина Василева
Ръководител на УО на ОП Транспорт

„… екипът на „Прайм Консултинг“ ООД показа отличен опит, който доказа чрез предлагане на гъвкави решения …..“

доц. д-р Христо Хинков, ДМ
Директор на НЦОЗА