Приключи цикъла от обучения за „Софийска вода“ АД

С последното проведено обучение на 6-7 април, приключи цикъла от обучения, който Прайм Консултинг  изпълни за служители на Софийска вода АД.

Темата на обученията, проведени в периода септември 2016 – април 2017 беше „Асертивност и убеждаваща комуникация“, като в него участваха общо 88 служители от различни дирекции. Лектори бяха утвърдени психолози, с богат академичен и практически опит.