Проведе се обучение за служителите на Софийска вода АД

Прайм Консултинг  проведе на 9-10- Март 2017 в гр. София  обучение за служители на Софийска вода АД.

Темата на обучението беше „Асертивност и убеждаваща комуникация“, като в него участваха 17 служители от различни дирекции. Лектори бяха утвърдени психолози, с богат академичен и практически опит.

Обучението е част от усилията на Софийска вода АД да осигури подобряване на услугите по обслужване на клиентите, като едновременно се повишава и квалификацията на персонала на фирмата.