Прайм Консултинг проведе обучение на педагогически персонал от област Кюстендил

На 10-11 Март 2017 в гр. Кюстендил се проведе обучение на тема „УЧИЛИЩНИЯТ ТОРМОЗ – КАК ДА ГО ПРЕДОТВРАТИМ, КАК ДА МУ ПРОТИВОДЕЙСТВАМЕ, КАК ДА ИЗГРАДИМ УЧИЛИЩЕ, СВОБОДНО ОТ НАСИЛИЕ“.

В обучението се включиха 24 учители от 19 учебни заведения в област Кюстендил. Лектор беше Красимира Дамянова – психолог с над 25 години практика в областта на образованието.

Обучението е част от дейностите по повишаване квалификацията на педагогическия състав в съответствие със законовите изисквания, като всички участници получиха удостоверение, доказващо придобиването на 1 квалификационен кредит.