Стартира прием на заявления по мярка 4.1 на ПРСР

Със заповед на Министъра на Земеделието и Храните от днес стартира възможността  за вторият и последен прием по дългоочакваната подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства на ПРСР 2014-2020 г., с целия остатъчен бюджет до края на програмния период.

Крайният срок за подаване на документите е 7 декември 2016 г.

Определеният и утвърден със заповед остатъчен бюджет е в размер на левовата равностойност на 237 000 000 евро.
Земеделските производители ще могат да кандидатстват за закупуване на земеделска техника по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” включващо техника, която се използва за обработка на почвата и прибиране на реколтата като: трактори, самоходна техника – колесни трактори, верижни трактори, специализирани самоходни машини (силажокомбайни, зърнокомбайни и др.), друг вид самоходни машини, както и сменяема прикачна техника.
Възможност да се получи финансиране ще има и за изграждане на напоителни системи и съоръжения в стопанствата, като е допустимо и залагането на системи за капково напояване и дъждовални инсталации, както и разходи по проекти за колективни инвестиции, представени от признати групи или организации на производители.