Удължен е срока за кандидатстване по схема „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“

С решение на УО на ОПИК е удължен срока за кандидатстване по схемата за „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ – до 28.10.2016 г. Освен срока, има и изменения на условията за кандидатстване и приложимите документи, които са публикувани на адреса на УО и в ИСУН 2020.