От 2 Септември стартира приема на проекти по общинските мерки на ПРСР

Дългоочакваният прием на общински проекти по ПРСР вече е факт.

От 2 Септември до 3 Октомври ще се приемат заявления за проекти, насочени към строителство, реконструкция или рехабилитация на:

  • улици в населените места
  • общински пътища
  • водоснабдителни системи
  • социална инфраструктура
  • обекти, свързани с културния живот
  • общинска образователна инфраструктура

Общият размер на наличния финансов ресурс е 381 000 000 евро, и той е достъпен както за общини, така и за ВиК оператори, НПО и  читалища.